Informace o zpracování osobních údajů

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti Ou ZZC s.r.o., se sídlem Kolbenova 277/1, 190 00 Praha 9, IČ 24278149 (dále jen „Správce“), aby podle platných obecně závazných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo.
 2. Osobní údaje uvedené v bodě 1 je nutné zpracovávat za účelem evidence rezervací v rezervačním systému. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to zasláním sdělení na e-mail h@huanghe.cz.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • souhlas kdykoliv odvolat,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.